Toikkanen, Auli, ja Tiina Nikkola. ”Inhimillisen Ja Ei-Inhimillisen Suhde Luokanopettajakoulutuksen Opetussuunnitelmissa”. Kasvatus & Aika 13, no. 4 (marraskuuta 25, 2019): 26–44. Viitattu huhtikuuta 8, 2020. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/82723.