1.
Kurtelius T, Kumpulainen K. Yksinäisyyden kokemisen muutokset nuoreksi kasvamisen polulla. ka [Internet]. 21. joulukuuta 2022 [viitattu 16. huhtikuuta 2024];16(4):80–100. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/107919