1.
Moilanen A, Kaarttinen J, Taneli M. Sivistys ja demokratia. ka [Internet]. 22. marraskuuta 2021 [viitattu 6. joulukuuta 2021];15(3–4):28–44. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/108971