1.
Hohti R, Haapalainen R, El Harouny N, Halli J, Kanko M, Orenius M, Ramadani S, Rinne S, Wiikari L. Egyptin loiston varjo: Antikoloniaalinen museotyö antroposeenin hetkellä. ka [Internet]. 5. lokakuuta 2022 [viitattu 24. helmikuuta 2024];16(3):100–123. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/111726