1.
Rautiainen M, Husso M, Piippo S. Aineenopettajaksi opiskelevien koulukokemuksia sukupuolistuneesta väkivallasta. ka [Internet]. 21. joulukuuta 2022 [viitattu 27. maaliskuuta 2023];16(4):101–115. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/114743