1.
Hosio M. Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana: Lectio praecursoria. ka [Internet]. 23. kesäkuuta 2022 [viitattu 30. syyskuuta 2022];16(2):124–129. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/115234