1.
Kauppi V-M. Kontekstuaalinen, sosiaalinen ja oppiva äly – John Deweyn älyn teorian rekonstruktio: Lectio praecursoria. ka [Internet]. 21. joulukuuta 2022 [viitattu 23. maaliskuuta 2023];16(4):171–175. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/115613