1.
Kiili J, Moilanen J, Lehto-Lundén T, Svenlin A-R, Kannasoja S. Tutkimusta lasten kanssa: Autoetnografinen reflektio sukupolvien suhteista. ka [Internet]. 21. maaliskuuta 2023 [viitattu 24. helmikuuta 2024];17(1):153–170. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/119345