1.
Pulkki JM, Takkinen P. Ekososiaalinen kysymys: Ekososiaalisen kasvatusajattelun teoreettisia lähtökohtia. ka [Internet]. 21. joulukuuta 2022 [viitattu 27. maaliskuuta 2023];16(4):62–79. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/120359