1.
Paavilainen A. Onko ekososiaalinen kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine vastineisiin. ka [Internet]. 21. joulukuuta 2022 [viitattu 23. maaliskuuta 2023];16(4):132–142. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125166