1.
Pettersson H, Huhtala H-M. Aikalaiset ajatuksia vaihtamassa. ka [Internet]. 21. joulukuuta 2022 [viitattu 23. maaliskuuta 2023];16(4):2–4. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125322