1.
Sirkko R, Kotilainen N, Takala M. Erityisopettajan työ osa-aikaisessa erityisopetuksessa. ka [Internet]. 20. lokakuuta 2023 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];17(3):4–25. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/128889