1.
Pettersson H, Huhtala H-M. Ajatuksia viitoittamassa. ka [Internet]. 22. kesäkuuta 2023 [viitattu 7. joulukuuta 2023];17(2):2–4. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/131151