1.
Salomaa S. Kohti tietoisempaa ja tavoitteellisempaa mediakasvatusta: Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta. ka [Internet]. 21. maaliskuuta 2024 [viitattu 15. heinäkuuta 2024];18(1):50–56. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/141130