1.
Stanbridge K. Childhood as Cognition: or Taking Philippe Ariès at his Word. ka [Internet]. 1. joulukuuta 2008 [viitattu 2. kesäkuuta 2020];2(4). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68198