1.
Mäki-Kuutti A-M, Torkkola S. Tarkkuuskello ja höyrykone: terveysoppaat sukupuoleen kasvattajina. ka [Internet]. 1. maaliskuuta 2014 [viitattu 17. lokakuuta 2021];8(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68566