1.
Huhtala S, Tähtinen J. Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumaa ja merkityksiä 1920–1940-luvuilla. ka [Internet]. 1. kesäkuuta 2014 [viitattu 1. joulukuuta 2021];8(2). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68602