1.
Kentz M-B, Sintonen S, Lipponen L. Vertaisoppiminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus kahden viisivuotiaan Minecraft-luomisesta. ka [Internet]. 1. maaliskuuta 2017 [viitattu 12. heinäkuuta 2020];11(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68705