1.
Harrikari T. "Yhteiskunnan tahraamat – kivuliaita kokemuksia ja katseen välttänyttä hallintaa". Arvosteltu teos: Marjo Laitala & Vesa Puuronen. Yhteiskunnan tahra. Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino. 286 s. ka [Internet]. 1. maaliskuuta 2017 [viitattu 30. syyskuuta 2020];11(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68710