1.
Karjalainen S, Puroila A-M. Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa. ka [Internet]. 1. syyskuuta 2017 [viitattu 19. elokuuta 2022];11(3). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68721