1.
Hakoköngäs E, Sakki I, Pirttilä-Backman A-M, Kello K, Salapuro H-M. Arkaluontoiset ja marginalisoidut aiheet Suomen historian opetuksessa. ka [Internet]. 17. kesäkuuta 2019 [viitattu 21. heinäkuuta 2024];13(2):36–52. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/69060