1.
Hyvärinen E, Metso P. Yksinäisiä kiertolaisia ja kouluyhteisön asennekasvattajia. Ortodoksisten uskonnonopettajien kokemukset opettajantyöstä ja vähemmistöön kuulumisesta 1950–2005. k&a [Internet]. 21. marraskuuta 2018 [viitattu 15. syyskuuta 2019];12(4):37–53. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76614