1.
Huhtasalo J. Opettajan asiantuntijuus muutoksessa – asiantuntijuus ja sen jakamisen diskurssit digitaalisessa oppimisympäristössä. ka [Internet]. 18. joulukuuta 2019 [viitattu 24. lokakuuta 2020];13(4):45–64. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/79620