1.
Sirkko R, Takala M, Muukkonen H. Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistunut yhteisopettajuus inkluusion tukena. ka [Internet]. 23. maaliskuuta 2020 [viitattu 1. elokuuta 2021];14(1):26–43. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/79918