1.
Tani S, Kiilakoski T, Honkatukia P. Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen?. ka [Internet]. 6. lokakuuta 2019 [viitattu 3. kesäkuuta 2020];13(3):4–25. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/80151