1.
Toikkanen A, Nikkola T. Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhde luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa. ka [Internet]. 25. marraskuuta 2019 [viitattu 6. heinäkuuta 2020];13(4):26–44. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/82723