1.
Puustinen M, Paldanius H, Luukka M-R. Sisältötiedon toistamista vai aineiston analyysia? : Tiedonalakohtaiset tekstitaidot historian ylioppilaskokeen tehtävänannoissa ja pisteytysohjeissa . ka [Internet]. 28. toukokuuta 2020 [viitattu 30. syyskuuta 2022];14(2):9–34. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/84579