1.
Syrjämäki M. Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhais(erityis)kasvatuksessa: Lectio praecursoria. ka [Internet]. 25. maaliskuuta 2021 [viitattu 8. toukokuuta 2021];15(1):62–68. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/89971