1.
Varjo J, Kalalahti M, Silvonen J. Mihin oppilaita ohjataan? Opinto-ohjauksen rationaliteetit peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa. ka [Internet]. 15. joulukuuta 2020 [viitattu 13. toukokuuta 2021];14(4):4–20. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/91517