Julkaisuoikeudet

1. Lehden ja kirjoittajan oikeudet

Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Kasvatus & Aika -lehdellä. Kasvatus & Ajalla on oikeus antaa lehdessä julkaistut kirjoitukset ilman erillistä sopimusta julkaistavaksi Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien Arto-tietokannassa tai lehden muussa sähköisessä muodossa. Jos lehdeltä haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa aina myös kirjoittajan suostumus.

Artikkelin kustantaja-PDF -version ja muiden Kasvatus & Ajassa julkaistujen tekstien rinnakkaistallennus yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin on sallittua ilman erillistä sopimusta. Kasvatus & Aika tulee aina mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana.

Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus kopioida artikkeliaan omaan yksityiseen käyttöön sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta systemaattisesti julkisesti. Ensisijaisesti suositellaan lukijoiden ja opiskelijoiden ohjaamista Kasvatus & Ajan nettisivuille tai Elektra-tietokantaan, joista kaikki lehden tekstit ovat vapaasti ladattavissa.

Kirjoittajalla on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää artikkelia painetussa väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Artikkelin tai muun Kasvatus & Ajassa julkaistun tekstin julkaisemisesta jossain muussa julkaisussa kuin opinnäytetyössä tulee aina sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Artikkelia tai selkeästi yhtenäistä versiota siitä ei saa julkaista painettuna tai sähköisesti, suomeksi tai muilla kielillä ilman Kasvatus & Ajasta saatua lupaa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee olla selkeä merkintä siitä, että teksti on julkaistu aiemmin Kasvatus & Ajassa.

2. Lukijan oikeudetKasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.