Alaikäiselle tarjottava tuki mielen hyvinvoinnin ollessa uhattuna – kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä

Kirjoittajat

Avainsanat:

mielenterveys, kokemusasiantuntijuus, mielen hyvinvointi, lapset, nuoret

Abstrakti

  • Tutkimustieto lasten ja nuorten kokemuksista mielen hyvinvoinnin tukeen liittyen on vähäistä.
  • Mielen hyvinvoinnin uhkista omakohtaista kokemusta omaavat, koulutetut kokemusasiantuntijat nostivat esiin sekä toivottavia että vältettäviä toimintatapoja tilanteisiin, joissa alaikäinen tarvitsee tukea mielen hyvinvoinnin haasteisiin.
  • Alaikäisille kaivattu tuki mielen hyvinvoinnin ollessa uhattuna koostui mielen hyvinvointia tukevasta arkiympäristöstä; ammattilaisen arvostavasta ja välittävästä suhtautumistavasta; lapsen ja nuoren osallisuudesta; perheen osallistamisesta ja tukemisesta; vertaistuesta ja kokemusasiantuntijuudesta sekä sujuvista ja tarpeenmukaisista palveluista.
  • Tuen tarjoamista ja palveluita tulee kehittää niitä käyttävien tarpeisiin ja toiveisiin vastaaviksi.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2023-12-14

Viittaaminen

Putkuri, T., Latva-Korpela, I., & Häkkinen, M. (2023). Alaikäiselle tarjottava tuki mielen hyvinvoinnin ollessa uhattuna – kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä. Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(2). https://doi.org/10.61259/kt.136587