Salo, A.-E. (2023) ”Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen rakentaa resilienssiä varhaisnuoruudessa”, Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/130413 (Viitattu: 28toukokuuta2024).