Hakulinen, T. ja Koponen, P. (2023) ”Neuvolapalvelujen jatkuvuus tukee perhekeskeistä vanhemmuutta”, Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(2). Saatavissa: https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/131794 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).