”Kasvun tuki -aikakauslehti 1/2024” (2024) Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/146089 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).