Vuoden 2019 vuosikirjan kirjoittajakutsu

2019-02-12

VUODEN 2019 SEURAN VUOSKIRJAN (KOULU JA MENNEISYYS) KIRJOITTAJAKUTSU

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura julkaisee vuosikirjaa Koulu ja menneisyys. Vuonna 2019 ilmestyy 57. vuosikirja. Kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiasta kertovat kirjoitukset ovat tervetulleita.

Vertaisarvioitu kirjoitus

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjalle on myönnetty vertaisarviointitunnus 29.9.2016. Vuosikirjasta 2016 alkaen vuosikirjan vertaisarvioidut artikkelit merkitään lehteen tunnuksella. Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki, jolla merkitään tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Lokakuussa 2018 vuosikirja sai lisäksi Jufo-luokituksen 1.

Vuosikirjassa on mahdollisuus saada artikkeli toimitetuksi vertaisarviointimenettelyn mukaisesti. Artikkelin käsikirjoituksen tarkistaa ensiksi vuosikirjan toimituskunta, joka tarvittaessa pyytää muokkaamaan käsikirjoitusta tai lähettää sen suoraan kahdelle riippumattomalle vertaisarvioitsijalle. He ovat ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita tai omaavat muuten aiheeseen liittyvää erityistietämystä. Vertaisarvioijat saavat käsikirjoitukset nimettöminä. Vertaisarviointiprosessissa huomiota kiinnitetään käsikirjoituksen kokonaisuuteen. Kirjoitusten edellytetään täyttävän tieteellisen kirjoituksen kriteerit. Tutustuttuaan käsikirjoitukseen vertaisarvioitsijat laativat asiantuntijalausunnon, joka toimitetaan toimituskunnan välityksellä kirjoittajalle/kirjoittajaryhmälle mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Arviointiprosessiin liittyvät keskeiset dokumentit ja viestintä tallennetaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran sähköiseen arkistoon myöhempää tarkastelua varten.

Muut kirjoitukset

 Vertaisarvioitujen kirjoitusten lisäksi tervetulleita ovat tekstit, jotka voivat olla katsauksia, puheenvuoroja tai muisteluja. Kirja-arviointeja emme julkaise. Vertaisarvioitujen tekstien tavoin muut tekstityypit sisältävät yleensä lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Vertaisarvioimattomat artikkelit arvioi yksinomaan vuosikirjan toimituskunta, joka voi tehdä käsikirjoituksiin korjauspyyntöjä.

Aikataulu

Lähetä meille ensin noin 1000 merkkiä (sisältäen välit) sisältävä abstrakti 30.4.2019 mennessä päätoimittajalle osoitteeseen janne.santti@helsinki.fi. Vertaisarviointiin tähtäävien valmiiden kirjoitusten tulee olla toimituskunnalla 31.5.2019 mennessä, kun taas muiden tekstien tulee olla toimituksella viimeistään 31.8.2019. Abstraktin lähettäneille kerrotaan sähköpostitse mihin käsikirjoitukset voi toimittaa.

Muuta

Kirja pyritään julkaisemaan verkkoversion lisäksi paperijulkaisuna loppuvuodesta 2019. Painetun version toteutuessa kirjan koko tulee olemaan A5. Vuosikirjan toimituskunta edellyttää, että kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä. Kirjoituksista ei makseta palkkiota. Mikäli kirja ilmestyy painettuna, tekijä saa veloituksetta tekijänkappaleen. Lisäksi vuosikirja ilmestyy journal.fi-palvelussa.

Vuosikirjan kirjoitusten toivotaan olevan selkeää ja hyvää suomen kieltä. Ohjeita kirjoittamiseen löytyy esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta:

http://www.kotus.fi/ohjeet/kielitoimiston_ohjepankki

Tarkat kirjoitusohjeet ovat yhteiset seuran toisen julkaisun, Kasvatus & Ajan kanssa, ja ne löytyvät seuraavilta sivuilta:

https://journal.fi/koulujamenneisyys/about/submissions

Toimitukseen saapuvien valmiiden tekstien tulee olla tehtynä kyseisestä kirjoitusohjeiden mukaisesti.             

Toimituskunta

 

dos. Janne Säntti, päätoimittaja

prof. Jukka Rantala

dos. Arto Nevala

dos. Lauri Kemppinen

dos. Antti Saari