Juppi, P., & Tanskanen, I. (2022). Työttömien luovien alojen ammattilaisten kokemukset digitarinatyöpajasta : — identiteettityötä ja tukea minäpystyvyydelle. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 6(1), 7–30. https://doi.org/10.17409/kpt.114330