Suominen, S. (2022). On the optimal level of theatre subsidies. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 6(1), 37–48. https://doi.org/10.17409/kpt.125642