OINAALA, A.; RUOKOLAINEN, V. Esittävän taiteen vapaa kenttä osana muuttuvaa kolmatta sektoria. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, p. 124-139, 14 kesä 2017.