Karttunen, Sari, ja Marjo Mäenpää. 2020. ”Koronakriisi kärjistää Kulttuuritalouden Rakenteellista epävakautta Ja epätasa-Arvoa ”. Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja 5 (1), 46-49. https://doi.org/10.17409/kpt.100449.