Juppi, Pirita, ja Ilona Tanskanen. 2022. ” Työttömien luovien alojen ammattilaisten kokemukset digitarinatyöpajasta : — identiteettityötä ja tukea minäpystyvyydelle”. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 6 (1):7-30. https://doi.org/10.17409/kpt.114330.