Juppi, P. ja Tanskanen, I. (2022) ” Työttömien luovien alojen ammattilaisten kokemukset digitarinatyöpajasta : — identiteettityötä ja tukea minäpystyvyydelle”, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 6(1), ss. 7–30. doi: 10.17409/kpt.114330.