Suominen, S. (2022) ”On the optimal level of theatre subsidies”, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 6(1), ss. 37–48. doi: 10.17409/kpt.125642.