Heikkilä, R. (2017) ”Suomalainen kulttuuriosallistuminen ja eriarvoisuus: ei-osallistujien jäljillä”, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, ss. 6–19. doi: 10.17409/kpt.60095.