”Kirjoitusohjeet” (2017) Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 00. Saatavissa: https://journal.fi/kultpol/article/view/64194 (Viitattu: 28marraskuuta2020).