ā€¯Vuosikirjan 2016 kirjoittajatā€¯ (2017) Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja. Saatavissa: https://journal.fi/kultpol/article/view/64195 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).