[1]
A. Oinaala ja V. Ruokolainen, ”Esittävän taiteen vapaa kenttä osana muuttuvaa kolmatta sektoria”, Kultpo, ss. 124-139, kesä 2017.