Juppi, Pirita, ja Ilona Tanskanen. ” Työttömien luovien alojen ammattilaisten kokemukset digitarinatyöpajasta : — identiteettityötä ja tukea minäpystyvyydelle”. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 6, no. 1 (joulukuuta 23, 2022): 7–30. Viitattu kesäkuuta 14, 2024. https://journal.fi/kultpol/article/view/114330.