Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/kultpol <p align="left"><em>Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjaa</em> julkaisee Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura. Kyse on kerran vuodessa ilmestyvästä vertaisarvioidusta julkaisusta. Vuosikirja on muodoltaan sähköinen open access -julkaisu. Sen sisältö koostuu artikkeleiden lisäksi muun muassa lyhyemmistä katsausteksteistä, kirja-arvosteluista, kolumneista ja haastatteluista.</p> <p align="left">Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja on saanut <a href="https://www.tsv.fi/">Tieteellisten seurain valtuuskunnan</a> (TSV) kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. Vuosikirja on saanut tukea myös <a href="https://tiedekustantajat.fi/">Suomen tiedekustantajien liitolta</a>.</p> fi-FI olli.jakonen@cupore.fi (Olli Jakonen) vappu.renko@cupore.fi (Vappu Renko) to, 25 huhti 2024 11:33:48 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan kritiikki ja myötäily Suomen kuvataidekentällä 2000–2010-luvuilla https://journal.fi/kultpol/article/view/137985 <p>Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan ja niin sanotun manageriaalisen käänteen vaikutukset taidemaailmoihin ja kulttuuriin Suomessa ovat moninaiset. Siirtymä laajan hyvinvointivaltion kaudelta markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan aikakaudelle ei ole tapahtunut ilman kriittistä keskustelua. Artikkelissa selvitetään sitä, minkälaisia diskursiivisia kantoja markkinaperusteiseen kulttuuripolitiikkaan Suomen kuvataiteilijapolitiikassa muodostettiin vuosina 2000–2020. Artikkelin tutkimushypoteesina on, että markkinaperusteinen kulttuuripolitiikka on jakanut taide- ja kulttuurialojen henkilöitä vastakkaisiin leireihin ja että hyvinvointivaltion aikaiset kulttuuripoliittiset painotukset ja modernistinen taidekäsitys – ja näiden myötä korkeataiteen legitimoiminen – ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, kuinka markkinaperusteiseen kulttuuripolitiikkaan on suhtauduttu. Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan pyrkimykset on nähty sekä uhkina että mahdollisuuksina Suomen kuvataidekentällä.</p> Kalle Lampela Copyright (c) 2024 Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/kultpol/article/view/137985 to, 25 huhti 2024 00:00:00 +0300