Arjen rakentajat, yhteiskunnalliset osallistujat, kulttuurin neuvottelijat

Tekstiilikäsitöiden tekeminen naisten toimijuuden kanavana

Kirjoittajat

  • Riikka Myllys University of Helsinki

Avainsanat:

Käsitöiden tekeminen, toimijuus, arki, naiset

Abstrakti

Tämä artikkeli pureutuu siihen, millaista toimijuutta tekstiilikäsitöiden tekemisen kautta tuotetaan. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuoden mittaisella havainnoinnilla ja haastatteluilla. Kaikki tutkimuksen osallistujat ovat naisia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toimijuus suuntautuu niin arjessa toimimiseen ja sen rakentamiseen, vallitsevien kulttuuristen mallien haastamiseen kuin yhteiskunnan muuttamiseen. Myös perinne vaikuttaa käsitöiden tekemisen kautta rakentuvaan toimijuuteen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-08

Viittaaminen

Myllys, R. (2021). Arjen rakentajat, yhteiskunnalliset osallistujat, kulttuurin neuvottelijat: Tekstiilikäsitöiden tekeminen naisten toimijuuden kanavana. Kulttuurintutkimus, 38(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/98552