[1]
Huttunen, J. 2021. Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona . Kulttuurintutkimus. 38, 1 (maalis 2021), 40–45.